(+90) 533 613 28 60
mayo@mayo.com.tr

Üyelik Sözleşmesi

SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.mayo.com.tr sitesinin (“SİTE”) tüm hakları Politeks Ambalaj ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’ye aittir. SİTE’nin KULLANICI’lar ve ÜYE’ler olmak üzere tüm ziyaretçiler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabi olup, SİTE’yi kullanmadan önce aşağıdaki Site Kullanım Koşullarını (“KULLANIM KOŞULLARI”) dikkatlice okuyunuz.

I. Açıklama

SİTE’ye üyelik, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. SİTE'nin kullanımı, bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Politeks Ambalaj ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. KULLANIM KOŞULLARI dahil SİTE ve SİTE uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE yayınına ara verme, SİTE yayınını tamamen durdurma ve SİTE’yi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. KULLANIM KOŞULLARI üzerinde yapılacak değişiklikler, SİTE’de yayımlanmalarıyla birlikte yürülüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından SİTE’ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya SİTE’nin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş addolunur. SİTE’ye üyelik formunu eksiksiz dolduran ve üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler "ÜYE" olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler.

SİTE’ye giriş yapan, SİTE’yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, SİTE’ye erişen ve veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm ÜYE’ler ve KULLANICI’lar olmak üzere tüm ziyaretçiler, bu sayfada düzenlenmiş olan KULLANIM KOŞULLARI’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. "KULLANICI" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya üye girişi yapmadan herhangi bir şekilde SİTE’ye giriş yapan, SİTE’yi kullanan, inceleyen veya cep telefonu, bilgisayar vb. herhangi bir iletişim cihazı aracılığıyla SİTE’ye bağlanmış olan veya SİTE üzerinden elektronik veri alışverişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

II. Hizmet İçeriği

SİTE üzerinden verilecek hizmet; www.mayo.com.tr sitesinde satışa sunulan ürünlerin üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması aracılığı ile ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

III. Genel Koşul ve Hükümler

SİTE’de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli olarak kontrol edilmekte olup, bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği ÜYE’ler ve KULLANICI’lar tarafından gözetilmelidir.

SİTE, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

SiTE’ye ait, SİTE’de yer alan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb. her türlü fikri mülkiyet hakkı münhasıran Politeks Ambalaj ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. mülkiyetindedir. SİTE’de sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Satan Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

ÜYE, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. SİTE, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

SİTE, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. KULLANICI veya ÜYE’nin sözleşmeyi devri, hükümsüzdür.

SİTE mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak SİTE’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, SİTE’yi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. KULLANICI’ların SİTE’ye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır.

SİTE’nin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veye yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması, veya otomatik yöntemler aracılığıyla SİTE’ye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

ÜYE’ler, şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ÜYE’lik başvurusu yapılırken ÜYE tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti SİTE’nin sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı SİTE’nin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

SİTE, KULLANIM KOŞULLARI’na ve yukarıda anılan kurallara aykırı şekilde hareket eden KULLANICI’ların SİTE’ye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

SİTE’nin kullanılması, SİTE’de sunulan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya SİTE’ye erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, KULLANICI’ların, ÜYE’lerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir nedenden dolayı uğrayabilecekleri her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve veya kayıplar ile ilgili SİTE’nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle SİTE’den her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddia da bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabi olup, ihtilaf durumlarında İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sizin için ne yapabiliriz?

Size yardımcı olabileceğimiz her konuda destekçiniziz.
  • Hızlı Teslimat

    Belirtilen Süre içinde Zamanında Teslimat.
  • 10:00 / 19:00 Arası Destek

    Haftaiçi ve Cumartesi 10:00/ 19:00 Pazar 12:00 / 19:00 çalışma saatlerimizde ulaşabilirsiniz.
  • En İyi Kalite

    Kaliteli Hizmeti Sizlere Sunuyoruz.