(+90) 533 613 28 60
mayo@mayo.com.tr

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

 

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI tarafından, Politeks Ambalaj ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.) tarafından işletilmekte olan mayo.com.tr (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır.) web sitesi üzerinden ürün ve hizmetlerin satın alınması ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. WEB SİTESİ ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

1.3. SATICI BİLGİLERİ

 

Politeks Ambalaj ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 4. Kısım, Sakarya Caddesi, No:50

Gebze, Kocaeli, Türkiye

Telefon          : 0262 724 83 83

E-Posta         : info@mayo.com.tr

 

1.4. ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Kuruluş:
 

 

Adres:
 

 

Telefon:
 

 

E-Posta:
 

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ

 

2.1. İşbu sözleşme ALICI tarafından WEB SİTESİ üzerinde siparişin tamamlandığı ../../…. tarihinde taraflarca kabul edilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI e-posta adresine gönderilmiştir.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

 

3.1. ALICI tarafından sipariş edilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış fiyatları ve tutarları ile adet bilgileri ödeme işlemleri öncesi belirtilmektedir. Ödeme öncesi sipariş ekranında belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

 

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI

 

4.1. ÜRÜN, ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ üzerinde belirtilen teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir. Zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

 

4.2. ÜRÜN, ALICI haricinde başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz

 

4.3. ALICI, ÜRÜN teslim işlemi esnasında kontrol etmekle ve ÜRÜN ile ilgili kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemek ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli ve veya  taksitli ödeme imkanları bir kredi ve veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

 

SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

 

6.1. ALICI, WEB SİTESİ üzerinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

6.2. ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, işbu sözleşmenin SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka ve veya Finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından kargo vb. tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi ve kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

6.8. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi, ilgili tutarın ALICI kredi kartına iadesi sureti ile yapılır.

 

Sizin için ne yapabiliriz?

Size yardımcı olabileceğimiz her konuda destekçiniziz.
  • Hızlı Teslimat

    Belirtilen Süre içinde Zamanında Teslimat.
  • 10:00 / 19:00 Arası Destek

    Haftaiçi ve Cumartesi 10:00/ 19:00 Pazar 12:00 / 19:00 çalışma saatlerimizde ulaşabilirsiniz.
  • En İyi Kalite

    Kaliteli Hizmeti Sizlere Sunuyoruz.